סט קוביות המכיל 7 קוביות שונות::
קוביית 20 צדדים
קוביית 12 צדדים
קוביית 10 צדדים
קוביית עשרות
קוביית 8 צדדים
קוביית 6 צדדים
קוביית 4 צדדים

סט קוביות

₪30.00מחיר