במשחק יתמודדו 2-5 שחקנים במסגרת מושבה קטנה של שורדים בעולם שבו רוב האנושות מתה או הפכה למלפצות מוכות חולי וכמהות לבשר. כל שחקן מנהיג קבוצה של שורדים עם עשרות דמויות שונות במשחק.

Dead of Winter: A Crossroads Game, the first game in this series, puts 2-5 players in a small, weakened colony of survivors in a world where most of humanity is either dead or diseased, flesh-craving monsters. Each player leads a faction of survivors with dozens of different characters in the game.

Dead of Winter

₪300.00מחיר

    © 2019 by cortex