מלאי מוטיבציה התנדבתם למחקר רפואי ובשעה טובה הגעתם למעבדה שהתבררה כנידחת למדי וריקה מאדם.

החשד מתחלף בפחד, כשאתם מבחינים באדים העולים מאחת המבחנות ואתם מתחילים להרגיש מסוחררים ובמהרה מאבדים את ההכרה.

כשאתם מתעוררים מתברר שדלת המעבדה נעולה והדרך היחידה החוצה היא באמצעות ספרון מסתורי ודיסק מוזר שבהם טמונים הרמזים ליציאה.
עכשיו הכל תלוי בידיים... ובראש שלכם.

Exit המעבדה הסודית

₪89.00מחיר