משחק יפה בפשטותו שבו מניחים אריחים לפני הדמות כדי לאפשר התקדמות בכל תור. המנצח הוא מי שהשחקן שלו נשאר על הלוח אחרון, אבל ככל שהמשחק מתארך והלוח מתמלא יש פחות מקום פנוי ואריח של 
שחקן אחר עשוי לכוון את השחקן שלך לכיוון לא רצוי
קל לשחקנים חדשים, נמשך רק 15 דקות ואפשר לשחק ב2-8 אנשים

A beautiful and beautifully simple game of laying a tile before your own token to continue its path on each turn. The goal is to keep your token on the board longer than anyone else's, but as the board fills up this becomes harder because there are fewer empty spaces left... and another player's tile may also extend your own path in a direction you'd rather not go. Easy to introduce to new players, Tsuro lasts a mere 15 minutes and actually does work for any number from 2 to 8.

Tsuro

₪175.00מחיר