top of page

יצירות אומנות שנוצרו בהשראת חוגי מבוכים ודרקונים על ידי המשתתפים בחוגים:

תערוכת האומנות

דין בלינוב, סחלבים, מודיעין 2023

דין בלינוב, סחלבים, מודיעין, 2023.jpeg

מיכאל ששון, לזרוס, פתח תקווה 2024

מיכאל ששון, לזרוס פתח תקווה, ינואר 2024.jpeg

מיכאל ששון - קבוצת לזרוס פתח תקווה 2023

מיכאל ששון - קבוצת לזרוס פתח תקווה 2023_

עיטם גלינרט, מתנ''ס סחלבים, מודיעין 2023

עיטם גלינרט, מתנס סחלבים, 2023.jpeg

מיכאל, פתח תקווה, 2023

מיכאל, פתח תקווה, 2023.jpeg

ליאם קדוש - קבוצת לזרוס פתח תקווה 2023

ליאם קדוש - קבוצת לזרוס פתח תקווה 2023_e

ענבל רוזן - מודיעין - מרץ 2022

ענבל רוזן - טורניר פורים 2022.jpeg

איתן ואביתר פלדמן  - בית הופמן - מאי 2020

איתן ואביתר פלדמן, בית הופמן, מאי 2020 (
איתן ואביתר פלדמן, בית הופמן, מאי 2020 (

יהונתן פילו - ירושלים - מרץ 2020

עופר ליבנה, ארגנטינה, מרץ 2020.jpeg
יהונתן פילו, ארגנטינה, מרץ 2020 (2).jpeg
יהונתן פילו, ארגנטינה, מרץ 2020 (1).jpeg

נתנאל כלפון - עמישב - ינואר 2020

נתנאל כלפון, קבוצת עמישב, ינואר 2020.jpe

מאיה - רמת שרת, ירושלים - דצמבר 2019

מאיה, רמת שרת, ירושלים, דצמבר 2019.jpg

יעקב שנקר - מעלה אדומים - דצמבר 2019

יעקוב שנקר, מעלה אדומים, דצמבר 2019_edit

קיריל פוזיס, אשדוד - נובמבר 2019

שריה פרנקל, הר חומה ירושלים - פברואר 2019

שריה פרנקל, גיבורים דיגיטליים, הר חומה י
שריה פרנקל, גיבורים דיגיטליים, הר חומה י
שריה פרנקל, גיבורים דיגיטליים, הר חומה י
שריה פרנקל, הר חומה ירושלים 2019.jpeg

אליה -בי"ס יחד מודיעין - יוני 2018

מיכאלה -בי"ס יחד מודיעין - יוני 2018

מיכאל חייפץ -בי"ס פרנקל ירושלים - יוני 2018

עלמה מזרחי -פסח 2018

איתי - בי"ס יחד מודיעין - פסח 2018

יואב שטיינר - בי"ס יחד מודיעין - פסח 2018

נועה כהן - פסח 2018

מיכאל - פרנקל - ירושלים - מרץ 2018

יונתן בנישו - אשתאול - מרץ 2018

"כימרה ודרקון לבן"

דפנה - בקעה (ירושלים) - 2018

אדם - אפרתה - 2018

יונתן זונטג - כפר אורנים - 2018

ליאן - אפרתה - 2018

שמואל - אפרתה - 2018

שחר דודאי
משואות נריה (מודיעין) 2017

"דמויות" - אילן ק.

סדרת דפי דמות "מפלצות" - אלון

סדרת דפי דמות "מפלצות" - אלון

פינת יצירות מדריכים

שגב זקן - מדריך ירושלים

אלכסנדרה גרקושה - מדריכה ירושלים

אוהד - מדריך מודיעין

יצירות מחפשות את יוצריהן!

(מכירים את האמן/ית? עדכנו אותנו!)

bottom of page