top of page

בחירת דמות - פעילויות קורטקס אונליין

כל משתתף/ת שנרשם/ה לפעילויות מקוונות של מבוכים ודרקונים יכול/ה לבחור את הדמות שהם רוצים לשחק בפעילות, מתוך מגוון הדמויות בעמוד זה.
אנו ממליצים להדפיס את דף הדמות מראש עבור הפעילות (אם ניתן).
אפשר גם להיעזר בגרסא דיגיטלית של דף הדמות + נייר טיוטה ריק ועפרון

לצפייה והורדה של דף הדמות - לחצו על התמונה

אלדרין אשף

דם דרקון לוחם

בן מחצית נוכל

גמד כוהן

אלף סייר

אלדרין אשף
דם דרקון7
בן מחצית נוכל
גמד כוהן
אלף סייר

אלדרינית אשפית

דמת דרקון לוחמת

בת מחצית נוכלת

גמדה כוהנת

אלפית סיירת

אלדרינית אשפית
דמת דרקון לוחמת
בת מחצית נוכלת
גמדה כוהנת
אלפית סיירת

דפי דמות מתקדמים
(דפים לשחקנים מתקדמים יפתחו לשחקנים בהתאם להשתתפות בסדנאות ואישור המנחה)

בת אנוש אבירת קודש

בת אנוש אבירת קודש

בן אנוש אביר קודש

בן אנוש אביר קודש

דפי דמות באנגלית - English Character Sheets

Eldarin Wizard (Male)

אלדרין אשף.

Eldarin Wizard (Female)

אלדרינית אשפית
bottom of page