top of page

בחירת דמות - פעילויות קורטקס אונליין

כל משתתף/ת שנרשם/ה לפעילויות מקוונות של מבוכים ודרקונים יכול/ה לבחור את הדמות שהם רוצים לשחק בפעילות, מתוך מגוון הדמויות בעמוד זה.
אנו ממליצים להדפיס את דף הדמות מראש עבור הפעילות (אם ניתן).
אפשר גם להיעזר בגרסא דיגיטלית של דף הדמות + נייר טיוטה ריק ועפרון
לצפייה והורדה של דף הדמות - לחצו על התמונה

אלדרין אשף

דם דרקון לוחם

בן מחצית נוכל

גמד כוהן

אלף סייר

אלדרין אשף.jpg
דם דרקון7.jpg
בן מחצית נוכל.jpg
גמד כוהן.jpg
אלף סייר.jpg

אלדרינית אשפית

דמת דרקון לוחמת

בת מחצית נוכלת

גמדה כוהנת

אלפית סיירת

אלדרינית אשפית.jpg
דמת דרקון לוחמת.jpg
בת מחצית נוכלת.jpg
גמדה כוהנת.jpg
אלפית סיירת.jpg
דפי דמות מתקדמים
(דפים לשחקנים מתקדמים יפתחו לשחקנים בהתאם להשתתפות בסדנאות ואישור המנחה)

בת אנוש אבירת קודש

בת אנוש אבירת קודש.png

בן אנוש אביר קודש

בן אנוש אביר קודש.png
דפי דמות באנגלית - English Character Sheets

Eldarin Wizard (Male)

אלדרין אשף.jpg

Eldarin Wizard (Female)

אלדרינית אשפית.jpg
bottom of page